Звітність

Аудиторський звіт 2020

30.04.2021

Завантажити

Фінансова звітність 2020 рік

30.04.2021

Завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

30.04.2021

Завантажити

Протокол № 9 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАЛЦЕМ» від 22.04.2021 року

26.04.2021

Завантажити

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

22.04.2021

Завантажити

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.04.2021

Завантажити

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах

20.04.2021

Завантажити

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

19.03.2021

Завантажити

Протокол № 8 позачергових зборів 23.12.2020 р

29.12.2020

Завантажити

Зміна складу посадових осіб, обрання голови Наглядової ради

28.12.2020

Завантажити