Звітність

Аудиторський звіт 2020

30.04.2021

Завантажити

Фінансова звітність 2020 рік

30.04.2021

Завантажити

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

30.04.2021

Завантажити

26.04.2021 Протокол № 9 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАЛЦЕМ» від 22.04.2021 року

26.04.2021

Завантажити

22.04.2021 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

22.04.2021

Завантажити

22.04.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.04.2021

Завантажити

20.04.21 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах

20.04.2021

Завантажити

19.03.21 Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

19.03.2021

Завантажити

Протокол № 8 позачергових зборів 23.12.2020 р

29.12.2020

Завантажити

Зміна складу посадових осіб, обрання голови Наглядової ради

28.12.2020

Завантажити