Місія

Місія ПрАТ «БАЛЦЕМ» - творити. Ми реалізуємо її в усіх напрямках своєї діяльності - виробничої, кадрової, соціальної, податкової та екологічної.

Збільшуючи обсяги виробництва, інвестуючи в нові потужності, компанія тим самим створює умови для масового житлового будівництва, а значить, сприяє поліпшенню умов життя громадян України.
Поповнюючи бюджет, ПрАТ «БАЛЦЕМ» вносить свій внесок в розвиток економіки регіону та забезпечує зростання добробуту його жителів.
ПрАТ «БАЛЦЕМ» створює нові робочі місця, забезпечує співробітників регулярної заробітною платою, соціальними гарантіями, що дозволяє помітно стабілізувати соціальний клімат в регіоні.
Реалізуючи комплекс природоохоронних заходів, ПрАТ «БАЛЦЕМ» сприяє поліпшенню екологічної обстановки в регіоні, здійснює моніторинг, який гарантує постійний контроль за станом навколишнього середовища.
Все це підвищує якість життя людей, в тій чи іншій мірі залучених в сферу впливу ПрАТ «БАЛЦЕМ», дозволяє їм відчувати себе більш захищеними.

 

Мета

Головною метою розвитку ПрАТ «БАЛЦЕМ» є забезпечення української економіки ресурсами, достатніми для реалізації національних проектів.

Уже сьогодні консолідація підприємств галузі та введення сучасної системи управління дозволяють ПрАТ «БАЛЦЕМ» гнучко реагувати на зміну територіального попиту, забезпечувати стабільне завантаження власних підприємств і здійснювати активну інвестиційну політику.

Основними напрямками діяльності є: підтримка і нарощування потужностей по виробництву цементу, розвиток кар'єрів з видобутку сировини, енергозбереження, підвищення якості продукції, автоматизація виробництва та охорона навколишнього середовища. До найбільш значимих проектів слід віднести: перехід на безвибухову технологію в кар'єрах, оновлення гірничотранспортної техніки, впровадження замкнутого циклу при помелі цементу, установку станцій навального відвантаження зі знепилюючими пристроями.

Ми впевнені, що вибрали правильний шлях. ПрАТ «БАЛЦЕМ» націлений на поліпшення показників своєї діяльності і прикладає максимум зусиль для розвитку цементної промисловості України.

1