З 2005 року цементні заводи і кар’єроуправління ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» повною мірою приступили до реалізації програм технічного переозброєння, модернізації і розвитку виробництва.

Пріоритетними завданнями, на рішення яких спрямовані проекти з модернізації виробництва діючих заводів ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА», є:

·         збільшення виробничих потужностей компанії;

·         перехід на енергозберігаючі технології;

·         підтримка і модернізація  існуючих виробництв;

·         проведення автоматизації виробництва;

·         впровадження сучасних виробничих процесів;

·         оптимізація витрат;

·         підвищення контролю якості продукції і задоволення споживачів;

·         зменшення техногенного навантаження з досягненням вимог норм впливу на довкілля;

·         зниження виробничого травматизму, поліпшення умов праці і відпочинку.  

В результаті виконання проектів модернізації виробництва очікується:

·         підвищення коефіцієнта використання основного технологічного устаткування до 0,91;

·         зниження питомого споживання газу на 1 т вироблюваного клінкеру - до 10%;

·         зниження питомого споживання електроенергії на 1 т цементу - до 15%;

·         значне скорочення втрат готової продукції за рахунок зниження безповоротного пилевловлювання.


      mod1      mod2      mod3